CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-disciplinary optimization of railway wheels

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Claes Fredö
Proceedings 8th International Workshop on Railway Noise Vol. 1 (2004), p. 12.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12966

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur