CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and performance of ALMA band 5 receiver cartridge

Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Bhushan Billade (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vincent Desmaris (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Dimitar Dochev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Mathias Fredrixon (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Sven-Erik Ferm (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Gert Johnsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Igor Lapkin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Olle Nyström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Hawal Rashid (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Erik Sundin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Magnus Strandberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
35th International Conference on Infrared Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz), 2010 p. 1-2. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

ALMA, Atacama Large Millimetre Array, covers the frequency band from 30 GHz to 960 GHz in ten separate frequency bands. We present here the design and performance of the ALMA Band 5 receiver cartridge that covers 163–211 GHz. The Band 5 receiver shows the state-of-the-art performance with the noise temperature below 65K (SSB) and sideband rejection above 12 dB over 80% of the RF band.Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 129656

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Annan fysik
Elektronisk mät- och apparatteknik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur