CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of dynamic train-track interaction with state-dependent track properties

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Johan Oscarsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Sound and Vibration Vol. 275 (2004), 3-5, p. 515-532.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur