CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reflections on the co-evolution of innovation theory, policy and practice: The Emergence of the Swedish Agency for Innovation Systems

Bo Carlsson ; Lennart Elg ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
The Theory and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook p. 45-166. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2016-05-11.
CPL Pubid: 129644

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur