CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radium and Barium Co-precipitation A Pre-study

Hanna Hedström (Institutionen för kemi- och bioteknik)
: Chalmers University of Technology, 2010.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2010-11-26.
CPL Pubid: 129643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-12-17
Tid: 10:15
Lokal: KB
Opponent: Vadim Kessler

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 14