CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

114. Functionality of innovation systems as a rationale for, and guide to innovation policy

Anna Bergek ; Marko Hekkert ; Keith Smith ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
R. Smits, S. Kuhlmann & P. Shapira, eds: Innovation policy, theory and practice. An International handbook (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2010-11-26.
CPL Pubid: 129642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur