CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Manufacturing system analysis methods review

Robin Sundkvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Anders Kinnander (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
In the proceedings of the international 3'rd Swedish production symposium (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 129634

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Linking factory floor productivity to financial measures - A methodology based on production improvements in the electronics production industry