CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Combinatorial Methods to Protein Identification in Peptide Mass Fingerprinting

Leonid Molokov (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers))
KDIR 2010 - International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval, Valencia, Spain p. 307-313. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2011-01-10.
CPL Pubid: 129633