CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of short-pitch wheel/rail corrugation on rolling contact fatigue of railway wheels

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proc Instn Mech Engrs Part F - Journal of Rail and Rapid Transit Vol. 219 (2005), p. 177-187.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur