CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of railway wheel flat impact on crack growth in rails

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Luis Baeza
Proceedings of the Eighth International Heavy Haul Conference (IHHC8) in Rio de Janeiro, Brazil, June 14-16, 2005 Vol. Published on CD-ROM (2005), p. 10.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12962

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur