CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Highly Efficient Dynamic Load Modulation Transmitter

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; GigaHertz Centrum) ; Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Haiying Cao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; GigaHertz Centrum) ; Ali Soltani Tehrani (Institutionen för signaler och system ; GigaHertz Centrum) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum) ; Rik Jos (GigaHertz Centrum) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; GigaHertz Centrum)
Prog. GigaHertz 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 129619