CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing Roles of an Intermediary Actor: an illustration from a distributor of mobile phones

Robert Olsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Paper presented at the 2nd Nordic Retail and Wholesale Conference, Gothenburg (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 129616

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur