CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest editorial

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
IMechE Journal of Rail and Rapid Transit (0954-4097). Vol. 224 (2010), 4, p. i-iii.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2017-10-05.
CPL Pubid: 129613

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur