CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wheel tread damage – a numerical study of railway wheel tread plasticity under thermomechanical loading

Tore Vernersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Sara Caprioli (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Håkan Hansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
IMechE Journal of Rail and Rapid Transit (0954-4097). Vol. 224 (2010), 5, p. 435-443.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 129610

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)