CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wheel tread damage – a numerical study of railway wheel tread plasticity under thermomechanical loading

Tore Vernersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Sara Caprioli (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Håkan Hansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
IMechE Journal of Rail and Rapid Transit (0954-4097). Vol. 224 (2010), 5, p. 435-443.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 129610

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Combined thermal and mechanical loading of railway wheel treads. A numerical study of material response and cracking under braking conditions