CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cutting the life-cycle cost of track

Björn Paulsson ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Railway Gazette International (0373-5346). January 2010, p. 48-51. (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Railway track, material degradation, life cycle costDenna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 129609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur