CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular systems, growth and overlayers: van der Waals density functional and first-principles thermodynamics calculations

Kristian Berland (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Jochen Rohrer (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; A Kelkkanen ; Elisa Londero (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik ; Institutionen för teknisk fysik) ; Aleksandra Vojvodic (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem ; Institutionen för teknisk fysik) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik ; Institutionen för teknisk fysik) ; Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
SNIC progress report 08/09. Swedish national infrastructure for computing. (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 129602

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Elektronstruktur
Makromolekylfysik
Biologisk fysik
Kvantkemi

Chalmers infrastruktur