CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Renovering av flerbostadshus-Gårdsten

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi och bebyggelse (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: renovation, apartment buildingsDenna post skapades 2006-01-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12955

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur