CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation of MoSi2 Based Materials

Linda Ingemarsson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. ISBN: 978-91-7385-454-2.- 64 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2010-11-25. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 129543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-12-16
Tid: 10:15
Lokal: KA
Opponent: Professor Gordon Tatlock

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3135