CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methodology for life cycle assessment

Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Environmental assessment and management in the food industry. Life cycle assessment and related approaches. Ulf Sonesson, Johanna Berlin and Fredrike Ziegler (eds). Woodhead Publishing Limited, Cambridge p. 59-80. (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 129534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur