CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Business Development: An anthology about realizing ideas - beta version

Sverker Alänge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Mats Lundqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
(2010)
[Bok, med redaktör]

This is the beta version of a book that was published in 2014 and can be reached through the following link: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/207783/local_207783.pdfDenna post skapades 2010-11-24. Senast ändrad 2015-03-25.
CPL Pubid: 129525

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur