CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hållbar upprustning - Exemplifierat med Gårdsten

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
IEH-seminariet ?Hållbar stadsutveckling? (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: solar heating, residential buildings, Gårdsten, renovation, sustainableDenna post skapades 2006-01-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur