CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Travel Report from Kenya and Tanzania 22 September to 29 September 2009

Hans Lindgren (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 13 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-11-24.
CPL Pubid: 129479

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur 10