CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and Controller Synthesis for Resource Booking Problems using BDDs.

Arash Vahidi (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the 15th IFAC World Congress, July 21-26, 2002, Barcelona, Spain. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-23.
CPL Pubid: 129445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur