CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of self- and cross-phase modulation on 40 Gbaud dual polarization DQPSK/D8PSK signals in 10 Gbit/s OOK WDM systems

Ekawit Tipsuwannakul (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mohsan Niaz Chughtai ; Marco Forzati ; Jonas Mårtensson ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 18 (2010), 23, p. 24178-24188 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 129444

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur