CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of spray properties for model fuel and standard diesel using several optical techniques

A. Magnusson ; Fredrik Persson (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Mats Andersson (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; S. Andersson
Proceedings of ILASS-Europe 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

September 6-8, Nottingham, Great Britain.Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2012-06-07.
CPL Pubid: 12943

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur