CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turning Open Innovation into Practice: Open Innovation Research through the Lens of Managers

Eleni Giannopoulou ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
3rd ISPIM Innovation Symposium, 12-15 Dec, Quebec, Kanada (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 129429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur