CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Communities of Practice for Open Innovation - Enabling Organizational Creativity?

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
ICICKM - 7th International Conference on Intellectual Capital & Knowledge Management, 11-12 Nov, Hong Kong (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 129426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur