CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solar heated residential area Anneberg - Initial evaluation

M Lundh ; Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Journal of applied research, Official journal of Lithuanian applied science academy (ISSN 1822-0754). 2, p. 142-152. (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: solar heating, residential buildings, Anneberg, evaluationDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12942

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur