CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterizing model usage in embedded software engineering: A case study

Niklas Mellegård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Miroslaw Staron
ACM International Conference Proceeding Series p. 245-252. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: analysis, design, modelling, process, requirements, software engineeringDenna post skapades 2010-11-23. Senast ändrad 2011-04-20.
CPL Pubid: 129392

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur