CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Embedding detailed robot energy optimization into high-level scheduling

A. Vergnano ; Carl Thorstensson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Petter Falkman (Institutionen för signaler och system, Automation) ; M. Pellicciari ; C. Yuan ; S. Biller ; F. Leali
2010 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, CASE 2010 p. 386-392. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-23. Senast ändrad 2011-01-14.
CPL Pubid: 129391

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Information Technology

Chalmers infrastruktur