CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Symbolic approach to nonblocking and safe control of extended Finite Automata

L. Ouedraogo ; R. Kumar ; R. Malik ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation)
2010 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, CASE 2010 p. 471-476. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-23. Senast ändrad 2011-01-14.
CPL Pubid: 129390

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Information Technology

Chalmers infrastruktur