CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reaction intermediates in high temperature catalytic water formation studied with cavity ringdown spectroscopy

Stina Hemdal (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Åsa Johansson (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; M. Försth ; Mats Andersson (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik)
Journal of Vaccum Science and Technology A Vol. 22 (2004), p. 1620.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 12939

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Optical Diagnostics Applied to Internal Combustion Engines: Catalysis, Sprays and Combustion