CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Productivity Potential Assessment of 30 Suppliers to the Automotive Industry

Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Anders Kinnander (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Proceedings of the 3rd Swedish Production Symposium, Göteborg (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-22. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 129373

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur