CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of ultrafine particle concentration in various indoor environments

Uve Matson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; L Ekberg
Indoor Air Conference 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: ultrafine particlesDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-10-19.
CPL Pubid: 12937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur