CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photodynamic Therapy of Actinic Keratosis at Varying Fluence Rates: Assessment of Photobleaching, Pain and Primary Clinical Outcome

Marica Ericson (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; C. Sandberg ; B. Stenquist ; F. Gudmunson, ; M. Karlsson ; A.-M. Ros ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; O. Larkö ; A.-M. Wennberg, ; I. Rosdahl
Br. J. Dermatol Vol. 151 (2004), p. 1204-1212.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur