CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solution structure of chi-conopeptide MrIA, a modulator of the human norepinephrine transporter

Christina Caesar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Biopolymers (0006-3525). Vol. 80 (2005), 6, p. 815-823.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-22.
CPL Pubid: 129355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Organisk kemi
Bioorganisk kemi

Chalmers infrastruktur