CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of a hairpin polyamide on DNA melting; a comparison with distamycin and Hoechst 33258

Christina Caesar (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Biopfysical Chemistry (0301-4622). Vol. 111 (2004), 3, p. 205-212.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-22.
CPL Pubid: 129354

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Kemi
Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur