CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Orientation and conformation of cell-penetrating peptide penetratin in phospholipid vesicle membranes determined by polarized-light spectroscopy.

Christina Caesar (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Journal of American Chemical Society (ISSN 0002-7863). Vol. 125 (2003), 47, p. 14214-14215.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-22.
CPL Pubid: 129352

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur