CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic modeling of Wind Speed

Ingemar Mathiasson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 58 s.
[Rapport]

This paper deals with the problem to, based on measurements at an appropriate manner, analyse some available wind speed data regarding relevant input parameters for a specific stochastic wind speed model.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-20. Senast ändrad 2013-03-18.
CPL Pubid: 129333

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur