CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochastic modeling of Extinction coefficients for solar power applications

Ingemar Mathiasson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 77 s.
[Rapport]

This document deals with the problem to realize a useful stochastic model of how the extinction coefficients, regarding the wave length region corresponding to the working area for silicon photovoltaic solarcells, will vary as a consequence of how different meteorological parameters undergo variations. As the weather situation is depending on stochastic variations, then also the extinction coefficients will vary stochastically.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-20. Senast ändrad 2013-03-12.
CPL Pubid: 129332

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur