CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the symbol error probability of regular polytopes

Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Transactions on Information Theory (0018-9448). Vol. 57 (2011), 6, p. 3411-3415.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 129298