CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corrections to 'Bit-interleaved coded modulation in the wideband regime'

Alex Alvarado (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Albert Guillén i Fàbregas ; Alfonso Martinez
IEEE Transactions on Information Theory (0018-9448). Vol. 56 (2010), 12, p. 6513.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 129297

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur