CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-equilibrium effects in nanoscale superconducting hybrid junctions

Cecilia Holmqvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. ISBN: 978-91-7385-475-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2010-11-19. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 129293

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Magnetism
Supraledning
Lågtemperaturfysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-12-20
Tid: 10.00
Lokal: Kollektorn, MC2
Opponent: Professor Juan-Carlos Cuevas from Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada, Universidad Autónoma de Madrid

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3156