CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tests and Proofs: Preface of the Special Issue

Bernhard Beckert ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Journal of Automated Reasoning (0168-7433). Vol. 45 (2010), 4, p. 327-329.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-19.
CPL Pubid: 129288

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur