CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of a direct torque controlled IPM drive system in the low speed region

Saeid Haghbin (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Ola Carlson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Bari, Italy, 4-7 July 2010 p. 1420 - 1425 . (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 129282

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur