CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrochemical Investigation of Model Solid Oxide Fuel Cells in H2/H2O and CO/CO2 atmospheres using Nickel Pattern Electrodes

Andreas Ehn ; Jens Høgh ; M. Graczyk ; K. Norrman ; Lars Montelius ; Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mogens Mogensen
Journal of the Electrochemical Society (0013-4651). Vol. 157 (2010), 11, p. B1588-B1596.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-19. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 129269

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Fasta tillståndets kemi

Chalmers infrastruktur