CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iron-carbide cluster thermal dynamics for catalysed carbon nanotube growth

Feng Ding (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Kim Bolton (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik)
Journal of Vacuum Science and Technology A Vol. 22 (2004), p. 1471-1476.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-01-28.
CPL Pubid: 12926

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur