CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ignition: New Application to combustion Studies

Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Fabian Kärrholm Peng (Institutionen för tillämpad mekanik)
Handbook of Combustion Vol.1: Fundamentals and Safety p. 85-106. (2010)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2010-11-19.
CPL Pubid: 129259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur