CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal physics in carbon nanotube growth kinetics

Oleg A. Louchev ; Hisao Kanda ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Kim Bolton (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik)
Journal of Chemical Physics Vol. 121 (2004), p. 446-456.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-01-25.
CPL Pubid: 12925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur