CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Motivation at University Level - an Insight Based on Interactions between the Building Blocks

Intikhab Ulfat (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Maria Berghof ; Jörg Schwenke ; Evren Ataman
Proceedings of the 6th International Conference on New Horizsons in Industry, Business and Education (978-960-88785-8-7). (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-18.
CPL Pubid: 129247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur